Gegevens van het bedrijf.

Multimedia Shop is de handelsnaam van de winkel beheerd door D-concept, Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.
De volledige gegevens van ons bedrijf zijn :
Handelsnaam : Multimedia Shop, lid van de bedrijvencombinatie Player One.
Naam van het bedrijf : D-Concept BVBA.
Hoofdzetel : Chaussée Reine Astrid, 39, 1420 Eigenbrakel (België).
Bedrijfsnummer (BTW) BE 0465.739.095.

Gedeponeerd merken

Het merk en het logo Multimedia Shop zijn gedeponeerde merken van D-Concept BVBA. Iedere weergave en of gebruik zonder toestemming is uitdrukkelijk verboden. De andere merken, die op deze website vermeld zijn, zijn gedeponeerde merken door hun respectieve eigenaars.

Auteursrecht

Geen enkel element van de website (presentatie, inhoud, merken, foto’s, logo’s, informatie en data) mag op enigerlei wijze en in geen enkele vorm geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, bewerkt, geladen, vertekend, overgebracht of verspreid. Ze zijn en blijven de eigenschap van Multimedia Shop / D-Concept BVBA (Chaussée Reine Astrid, 39 – 1420 Eigenbrakel, België). Multimediashop.be werd designed en ontwikkeld door Arnaud Henne (Web Developper – aka “Aki”) ten aanvraag van D-Concept BVBA. De inhoud van deze website werd geschreven door Bruno Denié (Beheerder en Webmaster – ook gekend onder de naam “Coyote”). Alle rechten voorbehouden.

Informatie gegeven op deze website

De informatie dat vermeld wordt op deze site is louter informatief, zonder enige verbintenis. Geen enkele garantie wordt gegeven, uitdrukkelijk noch impliciet, over de bruikbaarheid, de juistheid, de volledigheid van de informatie op de website. Er is ook geen garantie qua onderhandeling, aanpassing aan een specifiek gebruik of auteursrecht. De gebruiker erkent, door zijn gebruik van deze website en de vertoonde informatie, dat Multimedia Shop elke verantwoordelijkheid afwijst betreffende het gebruik van deze website. Multimedia Shop heeft geen enkele aansprakelijkheid voor welke directe of indirecte schade (waaronder doch niet beperkt tot, exploitatieverlies, verloren winsten, besparingen of commerciële mogelijkheden), die zouden voortvloeien uit het gebruik van deze dienst of website door de gebruiker dan wel de onderbreking of stopzetting van deze dienst.


Alle prijzen op deze website zijn BTW inclusief en zijn geldig tot de volgende aanpassing van de pagina, voor “redelijke” hoeveelheid, behalve foutieve intikken, tot uitputting van de vooraad en als er geen bijbestelling (op dezelfde voorwaarden) mogelijk is. Alle prijzen zijn in Euro (€) vermeld en zijn geldig als u in de winkel komt afhalen ; ze maken dan geen rekening van eventueel leveringskosten en of bijkomende taksen (indien levering buitenland).


De website Multimedia Shop geeft enkele links naar andere websites. Dat betekent niet dat Multimedia Shop verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of voor het gebruik dat van die website zou worden gemaakt . Multimedia Shop heeft geen enkele aansprakelijkheid voor welke directe of indirecte schade (waaronder doch niet beperkt tot verloren winsten, verlies van softwares of data), die zouden voortvloeien uit het gebruik van deze website of een andere website (bezocht door hyperlink) door de gebruiker, ook als we de mogelijkheid van zo een verlies kennen. U bent vrij alle nuttige voorzorgmaatregelen te nemen om zeker te zijn dat alle materialen door u voor uw persoonlijk gebruik gekozen vrij van virussen, programma's van overschrijving van gegevens, Trojaanse paarden of ander vernietigingsmateriaal zijn.


De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, en elk gebruik voor commerciële doeleinden, op welke wijze ook, van de website en zijn inhoud is verboden. Het is evenzeer verboden om deze informatie te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden. De gebruiker erkent dat de website slechts bestemd is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.


U mag de documenten en grafieken op deze website gebruiken, op voorwaarde dat (1) de onderstaande copyrightmelding wordt opgenomen in alle exemplaren, (2) de documenten op deze website alleen als informatiemiddel en niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt en niet worden gekopieerd naar of geplaatst op een netwerkcomputer of worden uitgezonden in enig medium, (3) de documenten in geen enkel opzicht worden aangepast, (4) de grafieken en documenten niet gebruikt, verdeeld of gekopieerd zonder de samengaande tekst wordt, (5) een voorafgaande vergunning aan de webmaster wordt gevraagd. Deze voorwaarden gelden niet voor de design en opmaken van de Multimedia Shop website. Gebruik voor enig ander doel is ten strengste verboden en kan leiden tot ernstige juridische straffen. Die onderdelen van de Multimedia Shop website zijn door het auteursrecht beschermd en mogen niet – volledig of gedeeltelijk – gekopieerd of nagemaakt worden.. Ieder logo, beeld, geluid of grafiek van onze website mag niet gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toelating van Multimedia Shop. © 1999 - 2012 D-Concept SPRL, alle rechten voorbehouden. Voor deze website, zijn inhoud en geschillen is enkel de Belgische wet van toepassing.

Privacy

Wij hechten veel belang aan privacy en wij behandelen met vertrouwen uw persoonlijke gegevens. Om u een persoonlijke en aangepaste kwaliteitsdienst aan te bieden hebben we echter enkele informatie over u nodig. Onze website gebruikt enkele databehandelingen om een goede communicatie met de netsurfers te kunnen uitvoeren. Die behandelingen dienen tot de meting van de audientie van de website (tool Google analytics).

Persoonlijke gegevens.

De persoonlijke gegevens die naar ons door de internet-gebruiker gestuurd worden zijn alleen maar om wettelijke einddoelen. We zullen deze persoonlijke informatie niet doorgeven aan derden, behalve als het noodzakelijk is om uw bestelling te behandelen : uw bestelling wordt behandeld door verantwoordelijke mensen van ons bedrijf en eventueel door erbij betrokken derden (bezorgers, banken, …). Die moeten ook een privacybeleid respecteren. Persoonsgegevens worden door ons niet aan derden voor commerciële of reclame einddoelen verkocht. Indien u geen contact meer met ons wenst, kunnen wij op aanvraag uw gegevens uitwissen. U hebt steeds het recht om uw persoonlijke gegevens te bekijken, aan te passen en uit te wissen, behalve qua betaalde rekeningen (wettelijke beperking). U kunt uw gegevens aanpassen via de “Mijn Profiel” rubriek in de “Mijn Account” afdeling. Om uw gegevens uit te wissen moet u ons contacteren. Alleen maar ingetikt op onze website gegevens kunnen wijgezigd worden. U kunt alleen de gegevens voor uzelf of voor het bedrijf waarvan u eigenaar bent nakijken en wijzigen. Aanvragen voor aanpassing of schrappen van persoonlijke gegevens kunnen per brief naar onze winkel gestuurd worden : vergeet niet een kopie van uw identiteitsbewijs toe te voegen. Verzamelde gegevens zijn : e-mail adres, naam, voornaam, volledig adres, telefoonnummer, geboorte datum, eerdere (en huidige) bestellingen, inschrijving aan een (of meerdere) mailing lijsten. De persoonlijke gegevens helpen ons om een meer aangepaste antwoord aan zijn aanvragen te kunnen geven en om zijn bestellingen beter te kunnen behandelen.


Uw persoonlijke gegevens zijn noodzaklijk om onze website te kunnen gebruiken : we bewaren uw gegevens totdat u vraagt om ze uit te wissen .


Cookies en informatie over website navigatie.

In sommige gevallen verzamelt onze website niet persoonlijke data, zoals bijvoorbeeld de gebruikte versie van uw webbrowser of hoe u op onze website gekomen bent. Deze informatie bevat geen persoonlijke identificatiegegevens en is automatisch opgenomen voor statistieken en veiligheid.


De data zijn niet in een computer bestand bewaren en zijn niet verwerkt. We hoeven dan geen aangifte aan de “commissie voor de bescherming van de persoonlijk levensfeer” te maken. We hoeven dan de wet van 8 december 1992 (geamendeerd door de wet van 11 december 1998) betreffend de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens nakomen.


Onze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die informatie over uw bezoek op onze website bevat). Ze maken uw bezoek op onze website eenvoudiger. U kunt uw computer-instellingen voor cookies op elk moment wijzigen als u dat wenst. Dat kan echter de functionaliteiten van onze website beperken (bijvoorbeeld voor online bestellen).


Onze website verbindt uw persoonlijke gegevens aan uw navigatie informatie NIET ; u wordt dan niet door onze server gevolgd.


Google AnalyticsDeze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Uiteraard kunt u uw computer-instellingen voor cookies op elk moment wijzigen als u dat wenst. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven

Inzake het behoud van de gegevens verzameld door onze tool Google Analytics publiek meting, nodigen wij u aan om het privacybeleid van Google Inc raadplegen.


Facebook


In onze webstekken zijn zogenaamde social plug-ins van de sociale internet-netwerk Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) verwerkt. Social plug-ins herkent u aan de logo’s die op de webstekken Facebook.com bekeken kunnen worden. Wanneer u in onze internetdienst een pagina opent met deze social plug-ins, wordt een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook opgebouwd. Op basis van deze verbinding wordt het voor u zichtbare beeld van de plug-in en de daarachter liggende functies rechtstreeks aan uw browser doorgegeven, die deze aan de presentatie van onze internetsite koppelt. Bent u op dat moment ingelogd bij Facebook met uw gebruikersnaam en wachtwoord, dan wordt de informatie over uw bezoek aan onze webstek, aan deze partijen doorgegeven en kan uw gebruikersaccount worden gekoppeld. Wanneer u social plug-ins gebruikt, bijvoorbeeld de Facebook-"Vind ik leuk "-functie, wordt de inhoud van onze internetpagina’s aan uw Facebook-profiel verbonden. Wij wijzen u erop dat de inhoud en de omvang van de gegevens die via de social plug-in rechtstreeks van Facebook gehaald en daarheen doorgegeven worden, en ook de tijd dat deze opgeslagen blijven en het gebruiksdoel ervan uitsluitend door deze aanbieders worden bepaald. Nadere informatie vindt u in de toelichtingen op de gegevensbescherming van Facebook. .

Communicatie per telefoon of e-mail.

Communicatie per telefoon of e-mail. Wij verzamelen uw gsm-nummer of telefoonnummer (vaste lijn) en uw e-mail adres alleen maar om contact met up te kunnen nemen in noodgeval, zoals aankomst van goederen voor u, bevestiging van uw bestelling of een probleem daarmee. Wij bellen enkel als het dringend of belangrijk is, anders gebruiken wij liever smsje’s om u niet overbodig te storen.

U kunt aan ons mailinglijstje inschrijven. Die zijn automatische e-mails die via de “My account” afdeling op onze website geconfigureerd kunnen worden.

Veiligheid

Wij doen onzs uiterst beste om de veiligheid van de behandelde data te garanderen, onder andere om onbevoegde toegang en gebruik van uw persoonlijke informatie te voorkomen.Om te betalen hebt u de keuze tussen een bankoverschrijving of het Paypal systeem die een van de meeste betrouwbare betalingsmiddelen op het internet is. Paypal zowel als online banking coderen en beschermen uw bankgegevens tijdens het heel betalingsproces. De gebruiksvoorwaarden van Paypal en van de Europese banken beschermen u in geval van nep, u neemt dan geen risico. Naast een online shop hebben wij ook een « echte » winkel, geopend nu sinds meer dan 10 jaar op dezelfde plaats. U weet dan precies waar wij staan in geval van probleem. Wij gaan dan niet zomaar verdwenen… Trouwens nodigen we u uit om eens ons te komen bezoeken, wanneer u het wilt… maar tijdens openingsuren toch ! U kan ook naar onze webcams eens kijken tijdens de openingsuren van de winkel.