Algemene verkoopsvoorwaarden

Sinds nu meer dan 10 jaar vertrouwen onze klanten ons want wij verbinden ons ertoe om alle redelijke en mogelijke inspanningen te leveren om hun aanvragen zo snel mogelijk te voldoen. Met de huidige algemene verkoopsvoorwaarden kent u uw rechten over de toegang aan onze website, om een bestelling te maken of een offerte via onze website te vragen. Bij gebruik van onze website aanvaardt u dat u wettelijk aan die voorwaarden onderworpen wordt en dat u leeft ze na. Behalve uitzondering in het productfiche zijn die voorwaarden geldig voor alle onze producten en diensten op onze website. De aangestelde prijzen, verkoopsvoorwaarden, bestelling modaliteiten zijn enkel geldig voor particulieren (= natuurlijke personen die niet in het kader van hun beroep of voor een bedrijf bestellen) en enkel voor een privaat gebruik. De bestellingen voor een commercieel gebruik zijn onderworpen aan de algemene verkoopsvoorwaarden tussen bedrijven, beschikbaar op aanvraag. Neem aub contact met ons op indien u voor een bedrijf wilt bestellen of indien u over een BTW nummer beschikt. Indien u minderjarig bent of indien u een bewindvoerder voor het beheer van uw goederen hebt moet u eerst de toestemming van uw ouders / bewindvoerder hebben voor u een bestelling plaatst en betaalt.

Wettelijke informatie.

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden en bestellingen vallen onder de Belgische wetgeving. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Nijvel bevoegd. We zoeken altijd eerst een minnelijke schikking met de klant. Multimedia Shop is een gedeponeerd merk van D-concept, Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zijn hoofdzetel te 1420 Eigenbrakel (België), Chaussée Reine Astrid, 39, met bedrijfsnummer (BTW) BE 0465.739.095, Bankrekening : KBC 732-0006577-32, Telefoonnummer : 02/387.10.09, E-mail adres : info@multimediashop.be; Website : http://www.multimediashop.be. De door u gekozen taal op onze website zal voor alle contacten tussen u en Multimedia Shop gebruikt worden. U hoeft geen bestelling maken om de volledige tekst van onze algemene verkoopsvoorwaarden te kunnen raadplegen (electronisch, op onze website). Een rappel van die voorwaarden zal u gestuurd worden bij de bevestiging en de verzending van uw bestelling. Indien er specifieke voorwaarden aan het product of de dienst vermeld zijn en die in tegenspraak met de algemene verkoopsvoorwaarden komen, dan kan de consument de meeste gunstige maatregel voor hem gebruiken. De ongeldigheid van een artikel of deel van een artikel van deze verkoopsvoorwaarden veroorzaakt niet de ongeldigheid van de andere verkoopsvoorwaarden.

Beschikbaarheid en informatie over de producten.

Alle producten op onze website zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. Wij maken onze beste om de productfiches zo snel mogelijk in te vullen maar, aangezien het aantal producten, kan deze taak toch een beetje tijd nemen. Aarzel trouwens niet om ons te waarschuwen indien u een vergissing op onze pagina’s vindt. De aangemelde prijzen of promoties zijn geldig voor producten in stock, op de dag die ze op onze website worden aangeboden of de vermelde periode (indien het geval is). Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten of weglating in het aanbod. Alle prijzen zijn BTW inclusief en tot uitputting van voorraad. Wij doen onze uiterste best om zoveel mogelijke producten in de stock in de winkel te hebben, zo kunt u snel uw bestelling afhalen of geleverd worden. Het kan gebeuren dat een artikel uit tijdelijke (de fabrikant produceert niet genoeg stukken) of definitieve (het artikel wordt niet meer vervaardigd) voorraad is. Wij zijn een winkel en een online shop, daarom kan het ook soms gebeuren dat een artikel, in stock wanneer u bestelt, voor de behandeling van uw bestelling verkocht wordt. In geval van onbeschikbaarheid van het besteld artikel informeren wij u zo vlug mogelijk over zijn beschikbaarheid en geplante datum van levering. U kunt natuurlijk ook beslissen uw bestelling te annuleren. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is; in dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u beslissen uw bestelling te annuleren indien de voorwaarden anders zijn (voor tweedehands spleen bijvoorbeeld) of indien de duur voor bevoorraden te lang voor u blijkt. Wij zijn geen spelfabrikant, daarom zijn we niet aansprakelijk voor onmogelijkheid om te bevoorraden op dezelfde voorwaarden of binnen een redelijke termijn. Afzeggen kan uiteraard zonder kosten in die gevallen. Betreffend artikels nog niet uitgebracht is de officiële verkoopprijs nog niet bekend : we sturen de bevestiging van de bestelling (met het te betalen bedrag) alleen maar enkele dagen voor de officiële uitkomen van de product. Voor het uitkomen is er maar reservering mogelijk. Sommige producten worden in beperkte hoeveelheden geleverd : we kunnen de beschikbaarheid van die producten niet garanderen, noch bij hun uitkomen noch daarna want er is geen bijbestelling mogelijk. In dit geval kunnen we u ter vervanging een andere versie aanbieden of terugbetalen.

Overeenkomst tussen de klant en Multimedia Shop.

Een geldige overeenkomst wordt tussen u en Multimedia Shop afgesloten zodra u uw bestelling, na behandeling door ons, bevestigt. De geldigheid van de bestelling kan ook afhangen van bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld de betaling van een voorschot. Wij wegeren foutieve of onwettelijke bestellingen. De wet over de handelspraktijken en verkoop of afstand beschermen u als er een probleem bij de levering gebeurt maar u moet ook bepaalde wettelijke verplichtingen nakomen. Opdat er geen probleem bij de levering gebeurt, moet u precies uw gegevens en leveringadres intikken (straat, nummer van het huis / appartement, postcode, ...). Herlees ook rustig de bevestiging van uw bestelling en kijk na dat uw bestelde artikel is wel precies wat u wilt. Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk (per e-mail of brief) en ten laatste binnen de 3 weken volgend op de ontvangst van de goederen, bij ons ingediend te worden.

Levering & retours

Volgens uw keuze aan de bestelling zal u product ofwel voorbehouden worden voor u in de winkel, ofwel gestuurd worden via Bpost aan de vermelde adres op uw bestelling. Onze looptijden zijn die van Bpost (ongeveer tussen 1 en 2 werkdagen). De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. In geval van pakketverlies, indien het verlies de aansprakelijkheid van Bpost is, sturen we opnieuw – zonder bijkosten – hetzelfde artikel. Als het artikel niet meer op dezelfde voorwaarden beschikbaar is betalen wij u terug. Bij bestellingen van producten hebt u een bedenktijd van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na ontvangst van de bestelling (door uzelf of voor u). Indien u beslist om aan uw bestelling (volledig of gedeeltelijk) te verzaken, moet u binnen deze termijn de artikelen in hun originele verpakking, nooit geopend en nooit gebruikt (of met onze zegel als het artikel geen eigen verpakking heeft) naar ons terug te sturen. In dit geval betaalt u alleen maar de retourzendingkosten. Indien de terugzending van uw bestelling aanvaard is betalen wij u zo snel mogelijk de prijs van de artikelen terug, uiterlijk 30 dagen na terugzending of annulatie van uw bestelling.

Uitsluiting herroepingsrecht.

Wij aanvaarden geen retour op sommige artikelen wegens hun aard, de omstandigheden van de bestelling of hun vervaardiging. Dit betreft de artikelen speciaal voor u vervaardigd, verpersoonlijkd, bederfelijke goederen, artikelen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben, losse kranten en tijdschriften of audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan u de verzegeling hebt verbroken.

Betaling.

Verschillende betalingsmiddelen zijn beschikbaar via onze website (online bankoverschrijging of Visa/Mastercard/American Express met Paypal) als u de bestelling thuis wilt ontvangen of in onze winkel (Cash, Bancontact of kredietkaart) indien u uw bestelling komt afhalen. De bestelling moet bij de levering betaald worden. U kunt een betalingsbewijs versturen als u uw levering sneller thuis wilt ontvangen.

Garantie

Wij doen altijd onze uiterste best om de geleverde producten en / of diensten met de bestelling en met de productspecificaties in de offerte volledig overeenstemmen, dat zij geen tekortkomingen vertonen, vrij zijn van vervalsing, noch onvolkomenheden in fabricatie en materiaal vertonen, dat zij een mate van veiligheid bieden die redelijkerwijze van ze verwacht mag worden en dat ze volledig voldoen aan alle relevante voorschriften en bepalingen op de datum van de bestelling. Nochtans, in geval van pech of onvolkomenheid vragen wij dat u eerst met ons contact op neemt : zo kunnen we uitvinden of de garantie van toepassing is en onder welke voorwaarden. Sommige fabrikanten leggen specifieke voorwaarden op, bijvoorbeeld : herstelling OF inruil, terugzending naar de importateur OF terugzending via de winkel OF ophalen van het defect product thuis. Neem contact met ons op om de aangepaste werkwijze voor uw product te kennen. De garantie geldt niet voor normale slijtage van de stukken, supplies, foutieve grbruik of professioneel gebruik, opzettelijke of onopzettelijke schade, technische veranderingen of herstellingen gedaan door de klant zelf of derden. Er is geen vergoeding of vervangsmateriaal voorzien tijdens de duur van de herstelling, ongeacht deze duur.

Beperking van aansprakelijkheid.

Multimedia Shop kan niet garanderen dat zijn website altijd zonder onderbreking of fouten zal werken. Wij doen onze uiterste best om de beste dienst via onze website aan te bieden maar we kunnen de gevolgen noch de juistheid noch de perfecte betrouwbaarheid van de informatie garanderen. De website is ter beschikking van de bezoekers volgens de beschikbare technische vermogens. We kunnen geen garantie verlenen qua werking van de website, informatie, inhoud of vertoonde artikelen. Alle onze aanboden zijn vrijblijvend en enkel geldig tot uitputting van voorraad. De prijzen kunnen op elk moment veranderd worden maar de klant kan zijn bestelling zonder kosten annuleren indien de prijs veranderd is tussen zijn bestelling en de bevestiging van zijn bestelling. Zoals de toepasbare wetgeving tot het uiterste wordt toegestaan wijst wij alle garanties, impliciet of expliciet, van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruik dat niet voorzien door de fabrikant is. Multimedia Shop aanvaardt noch draagt enige verantwoordelijkheid voor eventuele schade die het resultaat kan zijn van zijn bezoek aan deze website, het bekijken of gebruiken van de pagina’s op de website. We doen onze beste om de geleverde producten, die in onze winkel en op onze website aangeboden worden, te controleren. Als er toch een product die niet door de rechthebbenden toegestaan wordt te koop staat, wijten alle aansprakelijkheid af betreffend eventuele schade veroorzaakt. Persoonlijke informatie dat we in de winkel en / of via deze website ontvangen wordt alleen intern gebruikt en, eventueel met onderaannemers, en wordt nooit doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder in het bijzonder auteursrechten en merkrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluid, software en andere materialen op deze website zijn de eigendom van Multimedia Shop of zijn opgenomen met de toestemming van hun eigenaar.